Välkommen till Nevotex webbshop

Möbelhud Challenger Smoke 037

1100729
Challenger är ett kromfritt semianilin läder, mjuk och behaglig känsla. Det är europiska naturliga råhudar utan pucklar och brännmärken. Det finns 34 olika nyanser att välja på.  

Challenger klarar följande brandsäkerhetskrav:

BS 5852-1:1979
EN 1021-1:2006
DIN 53438 1&2
UNI ISO 3795
UNECE R118
IMO FTP RES A.652
IMO FTP Parts 8 RES A.652
ISO 8191 1&2
CA TB 117:2013

På begäran och som tilläggskostnad kan produkten även flamskyddas extra för brandsäkerhetskravet, 5852 Crib 5.

Detta läder har framställts på ett hållbart sätt med extra omtanke om människa och miljö. Challenger produceras av ett välrenommerade italienskt familjeföretag med tillverkning i de norditalienska bergen. I utvecklingen av Challenger har man tagit vara på de lokala förutsättningarna; det rena vattnet från bergsfloden gör hudarna extra mjuka och minskar behovet av tillsatser. Vattnet renas innan det släpps tillbaka ut i floden och noggranna kontroller utförs av flera aktörer. Det slam som skiljs från spillvattnet torkas och används för energiproduktion i kraftvärmeverk. Vid tillverkningen används enbart vegetabiliska oljor och råhudarna torkas vid låga temperaturer vilket också bidrar till ökad mjukhet. Challenger framställs enbart av europiska råhudar med kontrollerat ursprung och har en lång livslängd.

Produktinformation

Torrgnidning:≥4 (ISO 11640)
Våtgnidning:≥3 (ISO 11640)
Ljusäkthet:≥5 (ISO 105-B02)
Brandklass:CAL 117, EN 1021 - 1 & 2, IMO MSC, RATTEMERKE
Färghärdighet mot
vattenfläckning:
≥3
Vidhäftning - ytfinish:≥5
Rivstyrka:≥20
Tålighet hos ytfinish
mot sprickbildning i
kallt tillstånd:
No cracks at -10°C
Färghärdighet mot svett:≥3
Råhudar:EUROPEAN
Kvalitet:SEMI ANILINE
Tjocklek (mm):1,1-1,3
Medelstorlek (m²):5